Syndikalismen och samhället

Syndikalismen och samhället Anckar, Herbert (författare) 38 s.

Av Herbert Anckar.

Utgiven av Federativs förlag 1960 38 s.

Även utgiven 1955 med samma namn och 1945 utgiven med namnet Syndikalismens idévärld.

Innehåll: Vad är samhället?, Varför är syndikalismen statsfientlig?, Vad i stället för staten?, Samhället av ny typ, Syndikalismens nuvarande organisation, Mera om syndikalismens organisationsformer, Den "barbariska" direkta aktionen, "Frihet är det högsta ting...", Vägen till livet.