Kommer högkonjunkturen att bestå?

Kommer högkonjunkturen att bestå? Anckar, Herbert (författare) 27 s.

Av Herbert Anckar.

Utgiven av Federativs förlag 1960 27 s.

Innehåll: De "Övervunna" kriserna, "Välståndets" grundvalar, Investeringskarusellen, Investeringar ger arbete, Konsumtionen, Finns det en gräns?, Konsumtionens förändringar, Slutsatser och perspektiv, A-kassornas roll, Om krisen kommer, Högkonjunkturerna en balansgång, Kan de underutvecklade bli räddningen?, Slutord.