04 Morgondagens arbetsmarknad

Morgondagens arbetsmarknad Anckar, Herbert (författare) 28 s.

Av Herbert Anckar.

 Utgiven av SAC 1967 28 s.

Innehåll: "Kris" eller inte "kris"?, Rationalisering och automation, Några talande fakta, Servicenäringar och tjänstemannayrken, Vad som måste göras, Arbete och inkomst, Vem ska betala?, Omskolning - yrkesbyten - utbildning, Kan arbetstidsförkortning hjälpa?, Produktion för U-länderna?, Den internationella utvecklingen, Sammanfattning.

Anckar 1967.pdf 1,18 MB