Tidningen du bara måste ha

Tidningen du bara måste ha 4 s.

Utgiven av Arbetaren 1977 4 s.