Studieplan för cirkelstudier i förhandlingar och kollektiva uppgörelser

Studieplan för cirkelstudier i ämnet organisationskunskap : förhandlingar och kollektiva uppgörelser. Utgiven av SAC 1948 40 s.

Studieplan 1948.pdf 1,009,21 kB