SACs handbok 1978, tionde upplagan

Handbok för det syndikalistiska organisationsarbetet inom Sveriges arbetares centralorganisation

Utgiven av Federativs förlag 1978 10. omarb. uppl. 192 s.