SACs handbok 1930, sjätte upplagan

Praktiska råd och anvisningar för L. S. och dess medlemmar 6. uppl. Utgiven av Federativs förlag 1930 148s.

Formulären mellan sid 88 och 89 saknas ännu.