SACs handbok 1918, första upplagan

Praktiska råd och anvisningar för L. S. och dess medlemmar angående organisationens administrativa skötsel, agitationens ordnande och stridernas förberedande och ordnande. Utgiven av SAC 1918 98 s.