Uttolkning av principförklaring

Uttolkning av Sverges Arbetares Centralorganisations principförklaring : SACs organisationsbyggnad (ett förslag) : Uttalande i taktikspörsmålet.

Utgiven av SAC 1922 16 s.