Syndikalistisk syn på ekonomisk demokrati : en skiss

Red. Jan Eriksson Utgiven av Federativs förlag 1971 36 s. Federativ-serien.