Norsk syndikalism - med dynamit i borrhålen

Av Alf Claesson ur Syndikalismen förr och nu.