Jämlikhet som jag vill ha den

Uisk, Ahto (redigering) Norman, Birger, Lindqvist, Hans, Gahrton, Per, Henmark, Kai, Holmberg, Per, Samuelsson, Kurt (författare) 40 s. Federativ-serien.