Inga jävla restauranger!

Inga jävla restauranger! : en arbetares kritik av restaurangbranschen

En arbetares kritik av restaurangbranschen.

Utgiven av Federativs förlag 2009 59 s.

Inga jävla restauranger bygger på en restaurangarbetares erfarenheter av branschen. I serieform skildras såväl vardagsslitet på jobbet som de historiska förhållanden som restauranger växt fram ur.

Inga jävla.pdf 13,39 MB