Anarkafeminism

Anarkafeminism 160 s.

Av Pia Laskar, Lynne Farrow, Carol Ehrlich och Peggy Kornegger.

Utgiven av Federativs förlag 1992 160 s.

Baksidestext: Den här boken innehåller en feministisk historik som ger bakgrunden till den anarkistiska feminismen, de grundläggande anarkafeministiska texterna, en beskrivning av feminismen på 1980-talet och en lägesrapport från radikalfeminismen på 1990-talet.

Den anarkistiska feminismen uppstod på 1970-talet som en reaktion mot att den liberala kvinnorörelsen inte brydde sig om den ekonomiska makten och på att vänstern inte tog förtrycket av kvinnor på allvar.

Innehåll: Förord, Den långa marschen, Feminismen som anarkism, Socialism, anarkism och feminism, Anarkismen: den feministiska länken, Kvinnokampen under 70-talet, Feminismen på 1980-talet.