Yttrande rörande gruvdriften vid Norrbottens malmfält

Yttrande rörande gruvdriften vid Norrbottens malmfält efter riksdagsbeslutet om statsinlösen av TGOs aktier i LKAB 8 s.

Yttrande rörande gruvdriften vid Norrbottens malmfält efter riksdagsbeslutet om statsinlösen av TGOs aktier i LKAB.

Utgiven av Gruv- och metallindustridepartementet 1955 8 s. [upplaga 10 000]