Vår organisation [1978]

Vår organisation 8 s.

Utgiven av SAC 1978 8 s.

Innehåll: Beslutanderätten skall ligga hos dem besluten berör, Organisationsbyggnad, Industrisekretariatet, Centrala instanser, Kongressen, Arbetsutskottet, Centralkommittén, Distriktsindelning, Omröstningar, Mer om beslutsprocessen.