Trävaru säger...

Trävaru säger... Randanmärkningar om skogsbrukets problemställningar 8 s.

Randanmärkningar om skogsbrukets problemställningar.

Utgiven av SACs trävaruindustridepartement 1961 8 s.

Innehåll: SAC och skogsarbetarna, Skogsarbetarlönerna och andra löner, Varpå berodde lönestegringarna? Vad skogsfolket behöver, SAC följer utvecklingen, Våra framtida uppgifter, SAC och arbetslöshetsförsäkringen.

Travaru 1961.pdf 102,15 kB