Skogsarbetare i SAC

Skogsarbetare i SAC : program för den syndikalistiska skogsarbetarrörelsen 20 s.

Program för den syndikalistiska skogsarbetarrörelsen.

Utgiven av Skogsbruksfederationen 1977 20 s.

Innehåll: Nya problem i skogen, Skogsbrukets långsiktiga planering, Full sysselsättning i skogsbygderna, Regional planering, Den sociala miljön, Den yttre miljön, Arbetarskydd, Äganderätten i skogen, Medbestämmanderätt i skogen, LOs monopolsträvanden, Löneform och arbetstid, SAC - ett alternativ.