SAC anser [1971]

Det är arbetarna och tjänstemännen som skall sluta avtal - inte ombudsmännen!

Utgiven av SAC 1971 4 s.

Innehåll: SAC har existensberättigande, Anklagelserna är missriktade och felaktiga, Dyra förhandlingskostnader, Konkurrens behövs, Odla självverksamhet, SACO-konflikten, Antistrejklagen, Fackligt handikapp, SAC är nödvändig.

Framsidan

SAC anser 1971.pdf 185,01 kB