SAC [1962]

SAC : partipolitiskt obunden fackföreningsrörelse öppen för alla löneanställda oavsett yrke eller anställning. SAC tillämpar principen om medlemmarnas självbestämmanderätt under självansvar 16 s.

Partipolitiskt obunden fackföreningsrörelse öppen för alla löneanställda oavsett yrke eller anställning. SAC tillämpar principen om medlemmarnas självbestämmanderätt under självansvar.

Utgiven av SAC 1962 16 s.

Innehåll: Avtalsrörelserna, Rätten att besluta, Alla arbetare, I partipolitiskt hänseende, Har SAC förhandlingsrätt? SAC bekämpar allt monopol, Rätten till arbete, Arbetslöshetskassa, Enligt LOs stadgar, Avgifter, Till SAC, Vi önskar, Tidningen Arbetaren, SACs jubileumskongress, SACs centrala administration, Här några röster, Vi går över, Var du än befinner dig.