Program för SACs fackligt-industriella arbete [1977]

Program för SACs fackligt-industriella arbete industrifederationerna 20 s.

Utgiven av SACs industrifederationer 2. uppl. 20 s.

Innehåll: Förord av Sune Blom, Nytt förhandlings- och lönesystem, Institut för ekonomi och statistik, Arbetarstyrda produktionsfonder, Stopp för påtvingad utlokalisering, Nej till okontrollerad kärnkraft, Decentraliserade lönerörelser, Tidlön istället för ackord, Inget ackordsarbete i trafikmiljön, Lika rätt för män och kvinnor, Studielön vid yrkesutbildning, Bättre anställningsvillkor för arbetare på skyddade verkstäder, Rättvisa pensionsbestämmelser, Arbete åt alla, Medborgarförsäkring, Ändrad beskattning av skift- och OB-tillägg, 6-timmarsdag och 5-dagarsvecka, Stopp för facklig monopolist, Utvidgad strejkrätt, Jämlika förmåner för alla anställda, Progressiv kommunal beskattning, Fria val av skyddsombud, Avläsningsbara mätinstrument för arbetsmiljöförbättringar, Förbud mot avtalsbunden fackföreningsavgift, Bort med svårtydda avtal, Förbud mot procentspärrar vid fria val, Arbetarstyrda produktionsfonder, Kontroll över multinationella företag.