Organisera en fackförening!

Organisera en fackförening! 12 s.

Utgiven av SAC 2004 12 s.

Inledning: Denna broschyr vänder sig till dig som vill vara med och bygga upp en kämpande fackförening på din arbetsplats och undrar hur man gör. Här presenteras erfarenheter gjorda av erfarna organisatörer.

Innehåll: Ställ frågor och lyssna till svaren, Kartlägg din arbetsplats, De informella grupperna som hävstång, Maktbalansen, Grundläggande principer.

Organisera en.pdf 837,15 kB