Några råd och upplysningar till medlemmar i SAC

Några råd och upplysningar till medlemmar i SAC 6 s.

Utgiven av SAC 1972 6 s.

Innehåll: Den organiserade arbetarens rättigheter, Förhandlingsrätt, Försäkringsangelägenheter, Varje SAC-medlem en agitator.