Låglönefrågan och lönerörelsen

Låglönefrågan och lönerörelsen 16 s.

Utgiven av SAC 1969 16 s.

Innehåll: Kapitalismens vin i "socialismens" läglar, Skatteinstrumentet otillräckligt, En förändring är nödvändig, Hänsynslöshet mot hänsynslöshet, Vem är lågavlönad? Handelns folk låglönegrupp, Prishöjning eller subvention? Utjämning - inte lönesänkning, Organisationernas ansvar, Öreshöjning i stället för procent, Begränsa ackordsarbetet och därmed löneglidningen, Ny syn på löneproblemet, Sociala synpunkter på löneproblemet, Kasta av oket! Demokratisk självkontroll, Lönekrav och samhällsbalans, Lönernas omstridda inflationseffekt, Särskilda löneproblem.