Informationsblad från Sveriges arbetares centralorganisation

Tillfällighetstidning utgiven av SAC 1969 4 s.

Upplaga 150 000

Innehåll: Det är nu det gäller, Syndikalismen, Rörelse och lära, SAC bildades 1910, Samorganisering, Arbetsplatsens problem, Decentralism, Medlemsutveckling, TeSo, Tjänstemännens samorganisation, Syndikalistiska kvinnoförbundet, Annonser från Federativs förlag och tidningen Arbetaren.