Francos välde måste krossas

Utgivet av SAC 1954 4 s.

Innehåll: Den antifascistiska kampen i Spanien fortsätter, Just nu rasar en våldsam terror, Hela världen måste ingripa mot de fascistiska bestarna.

Framsidan bör scannas om.

Francos 1954.pdf 142,45 kB