Fackligt program för SAC

Fackligt program för SAC 31 s.

Utgiven av SAC 2004 31 s.

Beskrivning: Fackligt program antaget av SACs kongress 2002.

Innehåll: Till Sveriges lönarbetare, Inledning, 1. Ny kapitalism, nytt motstånd, Turbokapitalismen, Globaliseringen, Strukturomvandling, Nedskärningar i offentliga sektorn, Privatiseringar, Nedskärningar i socialförsäkringssystemen, 2. Ny arbetsmarknad, Arbetslösheten, "Flexibilitet", Det sjuka arbetslivet, Arbetsrätten, Individuell lönesättning, 3. SACs uppgifter, Facklig reorganisering, Fokusering, Mot all diskriminering, Utveckla nya strategier, Bygg allianser - lokalt, nationellt, internationellt.