Första maj 1969

Manifest från SAC.

Utgivet av SAC 1969 1 s.