Första maj 1954

SAC:s manifest till Sveriges arbetande folk.

Utgivet av SAC 1954 4 s.

Innehåll: Atomkontroll genom fred, Bevarad sysselsättning och förkortad arbetstid, Mot statstvång och för fri kultur.

Framsidan bör scannas om.