Första maj 1950

SAC:s manifest till Sverges arbetande folk

Utgiven av SAC 1950 4 s.

Framsidan ska scannas om.