En fri kämpande fackförening [200-?]

En fri kämpande fackförening 16 s.

Utgiven av SAC 200-? 16 s.

Innehåll: En demokratisk fackförening, Vårt fackliga förhållningssätt, En partipolitiskt obunden fackförening, SAC en jämställd fackförening, SAC och miljöfrågorna, SAC för internationell solidaritet, SAC - en socialistisk fackförening, Att vara medlem i SAC.

enfrik.pdf 602,16 kB