Den sociala nedrustningen bara fortsätter…

Den sociala nedrustningen bara fortsätter… SAC det fackliga alternativet 6 s.

SAC det fackliga alternativet.

Utgiven av SAC 1980 6 s.

Innehåll: Syndikalisterna - ett fackligt socialistiskt alternativ, Om beslutsfattandet, LS, SAC, Beslutanderätten skall ligga hos dem besluten berör, Dina fackliga rättigheter, Kravlista.