Demokrati på arbetsplatsen

Demokrati på arbetsplatsen : solidaritet med de lågavlönade 6 s.

Solidaritet med de lågavlönade.

Utgiven av Teso - tjänstemännens samorganisation 196-? 6 s.

Innehåll: Om Tjänstemännens samorganisation, TeSo-uttalande fastställt av årsmötet 1966, Ideologi och målsättning, Byt tvång mot frihet!

Teso.pdf 880,06 kB