Beslutanderätten inom Landsorganisationen och fackförbunden

Utgiven av SAC 1954 4 s.

Innehåll: Beslutande organ inom LO, Fackförbundens stadgar är även klart centralistiska.