Arbetsfront

Skall arbetarna klavbindas av arbetsköparna, LO och staten?

Utgiven av SAC 1950 4 s.

Framsidan ska scannas om.