Vilka paroller som helst - alltid följa de trogna

Utgivet av SAC 1936 2 s.