Upprop till världens arbetare

Appell om moraliskt och ekonomiskt stöd åt de spanska arbetarna i deras kamp mot fascismen från nationalkommittéerna i CNT och FAI.

Utgivet av SAC 1936 2 s.