Till de reformistiskt organiserade inom byggnadsindustrin

Utgivet av SAC 1947 2 s.