Till Sverges organiserade arbetare! 1923

Utgivet av SAC 1923 1 s.