Till Konungen! : utlåtande om förslag till ny lösdrivarelag

Utgivet av SAC 1923 3 s.