Skogsarbetarkonflikten

Särtryck ur Arbetaren utgivet av SAC 1936 2 s.