Res kampen mot svälten!

En inträngande maning till Sverges organiserade arbetare utgivet av SAC 1930 2 s.