Proklamation till Sverges arbetande folk!

8 timmars maximalarbetsdag är fr. o. m. 1:sta mars ett minimikrav. 1 sida utgivet 1918 av Anläggninngs- och byggnadsarbetarnas industriella kommittéer.