Mot statsmonopol och för producenternas kooperation

Utgivet av SAC 1947 4 s.