Mellan öst och väst

Slå vakt om freden, folkfriheten och demokratin!

Utgiven av SAC 1948 2 s.