Inflationsfarans bekämpande

Mot lönestopp och för de militära övningarnas inställande.

Utgivet av SAC 1947 4 s.

Innehåll: Vad regeringen begär av folket, Hur är då arbetarklassens läge? Vad begär regeringen av kapitalisterna? Front mot lönestoppet.