För revolutionär fredskamp!

Ej borgfred, utan klasskamp till det yttersta!

Utgiven av SAC 1936 2 s.