Beslagtagen 12 gånger

Har tidningen Arbetaren blivit på kort tid.

Särtryck ur Arbetaren utgivet av SAC 1942 2 s.