Socialistiska kampsånger att sjungas vid arbetarmöten

Utgiven av bokförlaget Brand 1925 16 s.

 • Anarkistmarsch av Victor Arendorff
 • Ungdomsmarsch av Nemo
 • Prästen och slaven av Joe Hill
 • Den vita slavinnan av Joe Hill
 • Soldatsång av Ture Nerman
 • Internationalen [en ovanlig översättning]
 • Ungdomsmarsch av K G Ossiannilsson
 • Varför skola människor strida
 • Arbetets söner av Henrik Menander
 • Vår medborgarsång av Edward Mattsson
 • Julsång av Victor Arendorff
 • Ditt människovärde
 • Ni föllo som offer
 • Stridssång
 • Vad vi vill av Joe Hill