IWWs sångbok

IWWs sångbok : svenska upplagan sånger av Joe Hill, Ralph Chaplin m. fl. 6 uppl. 20 s.

Svenska upplagan sånger av Joe Hill, Ralph Chaplin m. fl.

Utgiven av Stockholms Bransch, MTAIU nr 510 av IWW 6 uppl. 20 s.

Innehåll: Förord, Världens alla slavar vakna av Joe Hill, Den populära rebellen fritt efter T-Bone Slims av Sege, Sparka löneslaveriet, Tändsticksslavens lovsång av Sege, Johan Block fritt efter Joe Hill av Sege, Måla Jorden röd fri bearbetning efter Ralph Chaplin, Den vita slavinnan, Josef Hillström av Signe Aurell, Prästen och slaven av Joe Hill, Det är makt i en sådan union fritt efter Joe Hill av Sege, Hållen fästet engelska transportarbetarnas strejksång, Vad vi vill, Joe Hills testamente, Överlöparna av Sege, Den röda fanan de engelska arbetarnas stridssång, Internationalen, Världens industriarbetares (IWWs) principförklaring.